Afdrukken

Landelijke onderwijsmodules 2017

Er zijn onderwerpen waarbij de inzet van externe experts wenselijk is en schaalvergroting dus voordelen biedt. Dit zijn de onderwerpen die behandeld zullen worden in de landelijke onderwijsmodules onder auspiciën van de NVSHA. De volgende onderwerpen worden op nationaal niveau behandeld:

Inschrijfformulier

Opleidingsjaar 1: Wetenschap en Spoedechografie

 • 2 en 3 februari: Echografie
 • 16 en 17 maart: Wetenschap
 • 30 nov en 1 december: Echografie
 • 28 en 29 september: Wetenschap --> Vol

Opleidingsjaar 2: Toxicologie en Juridische Kaders

 • 20 en 21 april: Juridische Kaders
 • 11 en 12 mei: Toxicologie
 • 23 en 24 november: Toxicologie --> Vol
 • 7 en 8 december: Juridische Kaders

Opleidingsjaar 3: Management, Opgeschaalde Zorg en PSA

 • 19 en 20 januari: PSA --> Vol
 • 23 en 24 maart: Medisch Management --> Vol
 • 14 en 15 september: PSA
 • 15 en 16 juni: Opgeschaalde Zorg --> Vol
 • 5 en 6 oktober: Medisch Management
 • 12 en 13 oktober: Medisch Management
 • 16 en 17 november: PSA
 • 9 en 10 november: Opgeschaalde zorg

De betrokken partijen zijn:

 • module Wetenschap: Juliuscentrum UMC Utrecht i.s.m. NVSHA sectie Wetenschap
 • module Spoedechografie: NVSHA sectie Echografie
 • module Juridische en Forensische geneeskunde: AC Kenniscentrum
 • module Toxicologie: NVSHA sectie Toxicologie
 • module Medisch Management: Academie Medisch Specialisten
 • module Opgeschaalde Zorg / Rampengeneeskunde: SH Enterprise, Medical Specialties en dhr. R. van de Weerdt, geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
 • module PSA: NVSHA sectie Procedurele Sedatie en Analgesie