Afdrukken

Landelijke onderwijsmodules 2018

Er zijn onderwerpen waarbij de inzet van externe experts wenselijk is en schaalvergroting dus voordelen biedt. Dit zijn de onderwerpen die behandeld zullen worden in de landelijke onderwijsmodules onder auspiciën van de NVSHA. De volgende onderwerpen worden op nationaal niveau behandeld:

Inschrijfformulier

Opleidingsjaar 1: Wetenschap en Spoedechografie

 • 2 en 3 mei 2018: Wetenschap
 • 14 en 15 juni 2018: Echografie
 • 27 en 28 september 2018: Wetenschap
 • 8 en 9 november 2018: Echografie

Opleidingsjaar 2: Toxicologie en Juridische Kaders

 • 13 en 14 februari 2018: Juridische Kaders
 • 5 en 6 april 2018: Toxicologie
 • 22 en 23 november 2018: Toxicologie
 • 13 en 14 december 2018: Juridische Kaders

Opleidingsjaar 3: Management, Opgeschaalde Zorg en PSA

 • 18 en 19 januari 2018: PSA
 • 8 en 9 februari 2018: Medisch Management
 • 12 en 13 april 2018: Opgeschaalde Zorg
 • 18 en 19 april 2018: PSA
 • 17 en 18 mei 2018: Medisch Management
 • 12 en 13 september 2018: PSA
 • 29 en 30 november 2018: Opgeschaalde Zorg

Inschrijfformulier

De betrokken partijen zijn:

 • module Wetenschap: Juliuscentrum UMC Utrecht i.s.m. NVSHA sectie Wetenschap
 • module Spoedechografie: NVSHA sectie Echografie
 • module Juridische en Forensische geneeskunde: AC Kenniscentrum
 • module Toxicologie: NVSHA sectie Toxicologie
 • module Medisch Management: Academie Medisch Specialisten
 • module Opgeschaalde Zorg / Rampengeneeskunde: SH Enterprise, Medical Specialties en dhr. R. van de Weerdt, geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
 • module PSA: NVSHA sectie Procedurele Sedatie en Analgesie